Скид за третман репног гаса

  • Клизач за третман репног гаса

    Клизач за третман репног гаса

    Скид за третман репног гаса природног гаса се углавном користи за рад са задњим гасом уређаја за рекуперацију сумпора, као и отпадним гасом базена течног сумпора и отпадним гасом ТЕГ уређаја за дехидратацију уређаја за рекуперацију сумпора.