Скид за кристализацију испаравања

  • Клизач за кристализацију испаравања

    Клизач за кристализацију испаравања

    Примену евапоративног кристализационог клизача у третману отпадних вода постројења за пречишћавање природног гаса потребно је анализирати у комбинацији са фазним дијаграмом На2СО4-НаЦл-Х2О.Кристализација испаравањем није само процес одвајања соли и воде, већ такође може комбиновати карактеристике растворљивости сваке неорганске соли да би се неорганска со одвојила ефикасно по корак у систему евапоративне кристализације.